• Perehdy melun vaaroihin
  • Ymmärrä melusuojauksen tärkeys
  • Noudata parhaita käytäntöjä meluasioidenne hoitamiseksi vaivattomasti
  • Omaksu kaikki työpaikan meluhaitoista säädetyt lait