Lisää tietoisuutta melun riskeistä

Kuulosuojaimia käytetään keskimäärin ainoastaan 36-40% ajasta jolloin henkilö altistuu melulle (table II, survey of Stephanie C. Griffin). Department of Environmental and Occupational Health Sciences tekemän tutkimuksen mukaan, selvän positiivisen vaikutuksen korvatulppien kokonaiskäyttöaikaan saa aikaan tietoisuuden lisääminen, sekä työntekijöiden koulutus.

Kouluttamalla työntekijöitäsi voit:

 • Vähentää melun aiheuttamaa kuulon alenemista sekä työperäistä kuuroutta
 • Noudattaa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä kouluttamalla ja tiedottamalla riskiryhmään kuuluvia työntekijöitä
 • Lisätä korvatulppien kokonaiskäyttöaikaa silloin kun työntekijät altistuvat melulle
 • Saada työntekijät ymmärtämään kuinka tärkeää on suojautua koko ajan
Cotral Lab auttaa opettamaan työntekijöitäsi meluun liittyvistä riskeistä

Lisää tietoisuutta työntekijöiden kesken jo silloin kun korvamuotit otetaan.

Opetusta ja koulutusta kuulosuojaimista työntekijöillesi

Ensimmäinen askel kampanjassasi kuulonsuojelua varten on korvamuottien ottaminen. Kuulonsuojauksen asiantuntija tekee sen paikan päällä, Sinun aikataulusi mukaisesti.

Tämän tapaamisen aikana, työntekijöillesi kerrotaan:

 • Miten valosmallit otetaan
 • Melusta ja korvan rakenteesta
 • Melulle altistumisen riskeistä
 • Miksi korvatulppia tulisi käyttää 100% ajasta jolloin altistuu melulle
 • Millaisilla kuulosuojaimilla heidät varustetaan

Auditools: ilmaisia työkaluja kuulonsuojaukseen

Saat ilmaiseksi julisteita ja muita työkaluja kuulonsuojauksen edistämiseksi:

 • “Tietoa melusta” julisteet kertovat korvien toiminnasta, ja melun vaikutuksesta
 • “Meluasteikko” on hyvä muistutus siitä kuinka meluisa ala jolla työskentelet voikaan olla, ja kuka altistuu eniten
 • Muut ladattavat julisteet muistuttavat työntekijöitäsi kuinka tärkeää on suojautua koko sen ajan jolloin he altistuvat melulle sekä työ- että vapaajalla
Opetusta ja koulutusta kuulosuojaimista työntekijöillesi

Toteuta melun vastainen kampanja onnistuneesti

Haluat vähentää melun aiheuttamia riskejä liiketoiminnassasi, mutta miten pitäisi edetä? Mitkä kuulosuojaimet pitäisi valita? Miten tämä vaikuttaa työntekijöihin? Miten helpotat yksilöllisten korvatulppien käyttöönottoa?

Aloita näillä kolmella, helpolla askeleella:

 • Laadi kampanjalle aikataulu
 • Käytä useita viestintäkanavia jotta kampanjallasi on parempi vaikutus
 • Toista viestiäsi usein

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta

85/2006 18§ Työntekijöille annettava opetus ja ohjaus

Työnantajan on annettava työntekijöille, jotka altistuvat työssään 4 §:n 1 momentissa säädetylle alempaa toiminta-arvoa vastaavalle tai sen ylittävälle melulle tarpeelliset tiedot 10 §:n tarkoittaman riskin arvioinnin tuloksista sekä opetusta ja ohjausta erityisesti:

 1. haitta- ja vaaratekijöiden luonteesta;
 2. olosuhteista, joissa melua esiintyy sekä melusta aiheutuvien vaarojen ja haittojen poistamisesta tai vähentämisestä mahdollisimman vähäisiksi;
 3. melualtistuksen toiminta- ja raja-arvoista;
 4. altistumisen arviointi- ja mittaustuloksista sekä niiden merkityksestä;
 5. kuulonsuojainten oikeasta käytöstä;
 6. melusta aiheutuvien vammojen ja oireiden tunnistamisesta ja ilmoittamisesta;
 7. turvallisista työtavoista melualtistuksen vähentämiseksi;
 8. työterveyshuollosta ja sen toiminnasta sekä säädetyistä terveystarkastuksista.
Man thinking about hearing protection

Kysymyksesi koskien tietoisuuden lisäämistä meluriskeistä työntekijöillesi

Kun koulutat henkilökuntasi meluriskeistä teet heistä valveutuneita ja tietoisia siitä että he altistuvat päivittäin näkymättömälle vaaralle. He ottavat itse vastuuta kuulonsa terveydestä ja omaksuvat oikeita toimintamalleja: kuulosuojaimen käyttö koko melulle altistumisen ajan, suojaimen käyttö myös kommunikoitaessa jne...

Kun suojaimia käytetään oikein, riski ammatillisesta kuuroudesta pienenee merkittävästi.

Kampanjalla tarkoitetaan eri toimenpiteitä joilla koulutat ja informoit työntekijöitäsi meluriskeistä

Kolme yksinkertaista ohjetta onnistuneen kampanjan varmistamiseksi:

 1. Tee kampanja säännöllisesti
 2. Käytä useita kommunikaatiokanavia hyvä tietoisuuden saavuttamiseksi: videoita, pelejä,julisteita...
 3. Toista viestit säännöllisesti

Työperäinen kuurous tai kuulonalenema johtuu liiallisesta melualtistuksesta työpaikalla. Se ilmenee kuulemisen vaikeuksina: ääni välittyy oikein mutta sen tulkinta vaikeutuu. Sen aiheuttaa korvassa olevien värekarvojen vaurioituminen.

Jos kuurous tunnistetaan ammattitaudiksi, organisaatio on vastuussa. Työnantajalla on velvollisuus saavuttaa tuloksia turvallisuus asioissa ja ennalta ehkäisyssä. Jos työntekijällä diagnosoidaan kuurous joka johtuu ammatin harjoittamisesta mutta työnantaja on tarjonnut kuulonsuojelulaitteet ehkäisyyn ja suojeluun, laki ottaa huomioon nämä tekijät.