Meluntorjunnassa työnantajan velvollisuutena on kehittää uusia käyttäytymismalleja ja kouluttaa työntekijöitä, jotka altistuvat vähintään 80 dB(A) melulle.

Koulutuksen ja tiedon oikeudellisuuden näkökulman lisäksi, Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan meluriskeille koulutettu henkilökunta suojaan itseään paremmin. Kun he ymmärtävät riskit, ryhtyvät he oikeanlaisiin toimenpiteisiin.

Kuinka viestiä tehokkaasti työntekijät pysyvästi muuttamaan tapojaan? Minkälaisia toimenpiteitä on noudatettava, jotta voitte menestyä meluntorjuntaohjelmassanne?

Melun tietoisuuden lisääminen työntekijöille

Arvioi työntekijöiden meluriskien tuntemus

Ensinnäkin on suositeltavaa laatia kolmen vaiheen tarkastelu.

Vaihe 1: testaa työntekijöiden tuntemus

Tietävätkö työntekijät kuulon heikkenemisen vaikutukset ? Mistä kynnysarvoista melusta aiheutuu vaaraa ? Mitkä ovat ne näkyvät vaikutukset (tinnitys, kuulokojeet, jne.) ja näkymättömät vaikutukset (väsymys, stressi, keskittymisvaikeudet, jne.) henkilökunnan ammatilliseen- ja yksityselämäänsä ?

Kysymys on ensin laatia inventaario toiminnoistanne. Älä epäröi testata säännöllisesti henkilökunnan tietämystä ehkäisevän meluntorjuntakampanjan aikana sen tehokkuuden mittaamiseksi.

Vaihe 2: Arvioi meluriskit

Mitkä ovat ne tilanteet, joissa melu vaarantaa yrityksesti ? Minkälaisia ennaltaehkäiseviä toimintoja olet jo ottanut käyttöön ? Otetaan muutama esimerkki.

Hra Dupont työskentelee metallialan yrityksessä. Hän käyttää korvatulppia koko ajan koneen ääressä mutta ei käytä tulppia kävellessään työpisteelle. Näin tehdessään hän asettaa kuulonsa alttiiksi altistuessaan työtilassa ja koneista tuleville äänille.

Rva Martinin tulee kommunikoida samassa työtilassa olevien kolleegoidensa kanssa. Kuullakseen hän on tottunut nostamaan toisen kuppisuojan pois korvaltaan. Tämä tilanne on myös vaarallinen, sillä jos suojain siirretään pois korvalta kahden minuutin ajaksi, suojaimen tehosta häviää 25% 8 työtunnin aikana.

Näitä arkipäivän esimerkkejä tulee arvioida niin, etteivät ne tapahdu uudelleen. Vaaratilanteet kannattaa heti merkitä riskilomakkeeseen.

Vaihe 3: Tee yhteenveto ja toimintasuunnitelma

Mitä opetuksia opit työntekijöidesi tietotaidoista ja riskitilanteesta yrityksessäsi? Tunnistatko ensisijaisia toimia?

Kyselylomakkeiden tiedot ja riskiarviointien yhteenvedon kautta saat täydellisemmän kuvan tilanteesta ja paremman kuvan parantamisalueista, jotka vaativat tietoisuuden lisäämistä yrityksesi meluvaaroista.

Tietoisuuden lisääminen

Yhteinen tietoisuus on olennainen osa ennaltaehkäisevää kampanjaanne. Yhdistä työntekijät yhteiseen tavoitteeseen. Motivoi heitä säännöllisesti ! He osallistuvat ja ottavat vastuuta pitkäjänteisesti. Tämä tietoisuus edellyttää näyttöä ja ennaltaehkäiseviä työtapoja.

Ehkäisytyötapojen perustaminen

Ohjaa tietoisuus meluriskeistä keskustelun ytimeen. Voit tehdä sen itse tai soittaa ulkopuoliselle konsultille. Älä laita yli 20 henkilöä samaan tilaan, jotta työntekijät voivat osallistua aktiivisesti.

Käytä julisteita

Käytä julisteita

 Yksi tehokkaimmista kanavista on visuaalinen tuki tietoisuutta sisältävien julisteiden kautta. Joitakin vinkkejä onnistuneisiin näyttökampanjoihin.

Kommunikoi selkeiden viestien kautta

Teemoja tietoisuuuden lisäämiseksi, joista työntekijöillä ei ole tietoa. Esimerkiksi:

  • Kuulonsuojainten käyttö 100% kun altistutaan melulle
  • Korvan toiminta
  • Melun vaikutukset kuuloon

Käytä konkreettisia esimerkkejä yrityksesi toiminnasta helpottaaksesi työntekijöiden meluriskien tunnistamista.

Rakenna visuaalisia houkuttamia

Tapa, jolla esität tukesi on yhtä tärkeä kuin asia itse. Varmista, että julisteet näkyvät kaukaa ja kiinnittävät myös yhteistyökumppaneiden huomion. Käytä isoja kirjaimia ja kuvia.

Aseta näyttötauluja eri paikkoihin

Meluntorjuntakampanjassa pyritään lisäämään tietoisuutta melusta, joten julisteiden on oltava näkyvissä paikoissa, joissa työntekijät kulkevat säännöllisesti. Esimerkiksi työtilojen sisäänkäynnin yhteydessä, puku- ja taukohuoneissa jne. Viestien uusimisessa, harkitse julisteiden vaihtoa säännölllisesti, jotta ne kiinnittävät paremmin huomiota meluriskeille.

Henkilökohtaisen tietoisuuden lisääminen

Henkilökohtainen tietoisuus täydentää yrityksesi yhteisiä toimia. Tämän ansiosta he kokevat arvostusta ja huomiota.

Henkilöstöhallinnon mukaanotto

Virallista keskustelut ja laita ennaltaehkäisy yrityksen strategian ytimeen ja ota mukaan henkilöstöhallinto. Voit esimerkiksi lisätä yksilöllisen viestin palkkalistoihin.

Sijaintitiedotukset

Suunnittele työterveyshuollon tapaamiset kuulon terveyden ja meluun liittyvien teemojen ympärille.

Suorita ryhmäkoulutukset yksilöllisellä sisällöllä

Valmista materiaalia, joita työntekijät voivat säilyttää työpaikallaan ja täydentää ja yksilöidä niihin oman toimintansa. Nämä visuaaliset tuet (sarjakuvat, postikortit, jne.) parantavat työntekijöiden tietoisuutta ja kehittävät vastuullista toimintaa.

Kouluta henkilökuntaasi

Jotta meluntorjuntakampanjasi olisi merkityksellistä, koulutua henkilökuntaa käsittelemään yrityksenne melunhallinnan teemoja:

Melu on riskin lähde

Kuulo on vaarassa jos äänenvoimakkuus ylittää 80 dB(A) kahdeksan tunnin työpäivän aikana, puhumattakaan epäsuorista vaikutuksista kehoon (väsymys, hermostuneisuus, jne.) Kaikkien työntekijöiden tulee olla tietoisia tästä tosiasiasta terveytensä säilyttämiseksi.

Kuulonsuojainten käyttö 100% kun altistutaan melulle

Kahden tunnin kuulonsuojainten käyttämättömyys 8 työtunnin aikana menettää kuulonsuojauksen tehoa 75%. Työntekijöiden kannustaminen suojelemaan itseään koko altistumisen ajan takaa suojauksen tehokkuuden.

Aseta kuulonsuojain huolellisesti korvaan, jotta saat optimaalisen suojauksen

Jos kuulonsuojain, mikä tahansa, ei ole käyttäjän kannalta miellyttävä, sitä ei käytetä. Varmista, että nämä teemat tulee käsiteltyä, jotta työntekijöiden on helpompi omaksua tämä ratkaisu ja estää näin meluvuodot.

Muista, että nämä teemat on toistettava säännöllisesti ylläpitäen työntekijöiden osallistumista.

Suunnittele toimintasi ajoissa

Tätä organisoidaksesi, voit suunnitella kolmen kuukauden ennaltaehkäisykampanjan.

Suunnittele toimintasi ajoissa

Kaikki nämä toimet auttavat saavuttamaan yrityksesi tavoitteen 0-toleranssista työperäistä kuuroutta vastaan.

Tavoitteena 0-kuurous !

 

Ei pidä unohtaa, että onnistuneen kampanjan keskeiset kohdat tulee koota muistiinpanoiksi.

Lataa