Turvallisuuskulttuurin ja laillisten velvoitteiden noususta huolimatta, kuulovauriot sekä työperäinen kuurous ovat yleistyneet. Mikä on tilanne?

Kuulovauriot sekä kuurous yleistyvät toimenpiteistä huolimatta

Jo vuodesta 1950, kansallinen lainsäädäntö (Decree 85/2006, OSHA 29 CFR Yhdysvalloissa, Decree 2006/892 Ranskassa, DGUV Saksassa jne.) ovat ohjanneet meluisat yritykset vähentämään työntekijöiden kuulovaurioita.
Kuulosuojaimet ovat olennainen osa kaikkia toimenpiteitä kuulonsuojelun puolesta.

Suorat vaikutukset:

 • Kuulonsuojelemisen tärkeys jatkaa kasvuaan. Kuulosuojaimet kohtaa meluisan liikemaailman.
 • Korvatulppien markkinoita hallitsee kaksi alansa johtajaa: 3M (Ear™, Aearo™, Peltor™) and Honeywell (Howard Leight™, Bilsom™).

Kuitenkin kuulovauriot sekä työperäinen kuurous jatkavat kasvuaan.

Suomessa yli 670 000 työntekijää alistuu päivittäin melulle joka ylittää 80 db.

Ovat kertakäyttöiset korvatulpat tehokkaita?

Ollakseen tehokkaita, kuulosuojaimien pitää olla mukautettuja jokaisen työntekijän korvan sekä työympäristön mukaan, unohtamatta lakisääteisiä vaatimuksia.

Pylväsdiagrammi yksilöllisistä korvatulpista

Sopivatko samat kuulosuojaimet jokaiselle työntekijälle?

Monille yhtiöille, melu ja siihen liittyvät riskit ovat etäinen ongelma, vielä kaukana tulevaisuudessa: kuulovauriot sekä työperäinen kuurous ilmentyy usein vasta 5, 15 tai jopa 30 vuoden jälkeen.
Sen seurauksena jopa 75 % kuulosuojaimista ovat kertakäyttöisiä korvatulppia, sattumanvaraisesti valittuja sekä usein ilman työntekijöiden osallistumista. He käyttävät näita kuulosuojaimia vaikka ne eivät ole mukailtu heidän korvien taikka työympäristön mukaan.

Ovatko kuulosuojaimet määräysten mukaiset?

Sertifiointilaboratorioiden tai kuulosuojainvalmistajien tieteelliset tutkimukset analysoivat kuulosuojaimien puutteita. 3M tutkija Eliot Berger on suorittanut suurimman määrän tutkimuksia yksilöllisten kuulosuojaimien tehokuudesta sekä puutteista.

Mitkä tahansa kuulosuojaimet, mikäli ne noudattavat määräyksiä ja ovat mukailtu käyttäjän ympäristön mukaan, pvat tehokkaita mikäli niitä käytetään 100 % ajasta jolloin käyttäjä altistuu melulle... Tämä pätee kuulosuojaimiin, kertakäyttöisiin tai uudelleenkäytettäviin korvatulppiin sekä myös yksilöllisiin korvatulppiin.

Mutta...
...tiukemmista määräyksistä huolimatta
...meluisten yhtiöiden yrityksistä huolimatta
...kertakäyttöisten korvatulppien tai kuulosuojaimien valmistajien parannusyrityksistä huolimatta
...sekä työntekijöiden, jotka altistuvat yli 80 desibelille, kuulosuojaimien käytöstä huolimatta
...Tulokset eivät ole lupaavia!
Kuulovauriot sekä työperäien kuurous jatkavat kasvuaan kaikkialla maailmassa!

Ovatko kuulosuojaimet tarpeeks hyvin mukailtuja?

Ollakseen tehokkaita, kuulosuojaimia on käytettävä 100 % ajasta jolloin altistuu melulle!
Vaikka on parempi että kuulosuojaimia käytetään esimerkiksi kuusi tuntia kahdeksasta, eikä pelkästään kolme tuntia kahdeksasta, ainoa tapa oikeasti suojata kuuloaan on käyttää niitä jatkuvasti, koko melulle altistumisen ajan.

Muissa tapuksissa kuulon heikkeneminen voi alkaa 5 tai jopa 30 vuotta aikaisemmin ja johtaa työperäiseen kuurouteen.
Sen lisäksi työntekijä joka altistuu melulle ilman tehokkaita kuulosuojaimia saattaa hyvinkin olla ärsyyntynyt, stressaantunut ja väsynyt melun johdosta.
Tämä voi johtaa unihäiriöihin sekä verenpaineen nousuun joka on haitallista keholle ja elimistölle..

Mies nostaa kuulosuojaimia kommunikoidakseen

Miksi kuulosuojaimia ei käytetä 100 % ajaste meluisessa ympäristössä?

Viisi syytä kuulosuojaimia käytön “refleksin” puutteesta:

 • Riittämätön tieto melusta ja sen vaikutuksista
 • Riittämätön tieto melun riskeistä
 • Kuulosuojaimet jotka eivät ole sopivat työntekijälle ja työympäristölle
 • Kuulosuojaimien tehokkuutta ei valvota
 • Tehottomat ja harkitsemattomat strategiset valinnat (esimerkiksi hinnan takia) jotka eivät suojaa työntekijää työperäiseltä kuuroudelta pidemmällä aikavälillä.
  Ja silti, huolimatta kuulosuojainten hinnasta (3 senttiä, 1€ tai 200€), jos kuulosuojaimia ei käytetä 100 % ajasta jolloin altistuu melulle, jo sen on liian kallista.

Valitettavasti kaikkien mielestä he pärjäävät hyvin:

 • Yhtiö silloin kun työntekijät käyttävät kertakäyttöisiä korvatulppia, huolimatta laadusta
 • Työntekijä kun he käyttävät kertakäyttöisiä korvatulppia vaikka melutaso on liian korkea
 • Perinteisten kuulosuojaimien valmistajat kun he panostavat tehokkuustesteihin huomioimatta kommunikaatio ja muita tarpeita

Yksilölliset kuulosuojaimet ovat ihanteellinen ratkaisu

Tutkimukset ovat monien vuosien ajan korostaneet kertakäyttöisten suojainten ongelmia: mukavuuden puute, liiallinen äänenvaimennus, vaikeuksia käyttöönotossa jne. Vastauksena tähän, yksilöllisten korvatulppien valmistajat ovat ilmestyneet 1980-luvun alussa, pääasaiallisesti Euroopassa (Alakomaat, Sveitsi ja Ranska). Heidän tavoite: lisätä mukavuutta ja mahdollistaa kommunikoinnin, jotain joilla perinteisillä kuulosuojaimilla ei ole mahdollista tehdä.

Se oli menestys ja yksilölliset korvatulpat otettiin käyttöön! Tuhansia yhtiöitä vaihtoivat kertakäyttöistä yksilöllisiin korvatulppiin.

Vuonna 2015, yksilölliset korvatulpat suojasivat:

 • 40 % meluisista yhtiöistä Alankomaissa
 • 20 % melulle altistuvista työntekijöistä Ranskassa
 • Lähes 10 % melulle altistuvista työntekijöistä Saksassa
 • Vähemmän kuin 1 % melulle altistuvista työntekijöistä Yhdysvalloissa, Australiassa, Brasiliassa sekä Kiinassa

Vallitseva suuntaus valita yksilölliset korvatulpat työntekijöille on varmasti muuttamassa taloutta ja melulle altistuvien työntekijöiden elämää. Tänään, mahdollisuuksia on entistä enemmän uusilla, kehittyneillä suojaimilla joilla on tarkempi digitaalinen valmistusprosessi, ja entistä kattavampi palvelu joka takaa että kuulosuojaimia käytetään 100 % ajasta jolloin altistutaan melulle.

Yksilölliset korvatulpat

Johtopäätös: Tehokas yksilöllinen ratkaisu korvaa kertakäyttöiset suojaimet

Suorituskyky, kustannustehokkuus, mukavuus sekä kommunikaatio... Jos kokeilet yksilöllisiä korvatulppia, et vaihda enää takaisin kertakäyttöisiin! Yhä useampi yhtiö ja heidän työntekijänsä kuulevat ja oppivat melun aiheuttamista riskeistä, ja yhä useamman työntekijän kuulo on suojattu ja työperäinen kuurous vähenee.

Suojaa, tiedota ja varmista ovat Cotral Labin ratkaisun avainasioita. Cotral Lab tarjoaa täyden tuen tehokkaassa ratkaisusssa: kuulosuojaimet, jotka ovat täydellisesti mukailtu työympäristön mukaan sekä myös muita etuja, jotka takaa että kuulosuojaimia käytetään 100 % ajasta jolloin altistuu melulle.

Torju tehokkaasti yrityksessäsi työperäisen melun aihauttama kuurous ja tulosta valmis ohjeistus sivulta ”6 olennaista asiaa työmelun torjumiseksi”.

Lataa 6 olennaista asiaa työmelun torjumiseksi