Yli 65 prosenttia rakennusalan ja julkisten töiden työntekijöistä altistuu työssään korkealle melusaasteelle. SUMMER-tukimnus

Kuulonsuojaus rakennus- ja julkisten töiden alalla

SUMERin (Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels) tekemän tutkimuksen mukaan yli 65 prosenttia rakennus- ja julkisten töiden alan työntekijöistä altistuu työssään korkealle melusaasteelle. Tämä ei jää ilman seurauksia: vaikutukset rakennustyöntekijöiden terveyteen ovat moninaiset ja voivat pahimmassa tapauksessa johtaa kuulon heikkenemiseen.

Yksi tapa suojautua melulta rakennustyömaalla on käyttää melusuojaimia. Optimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi on korvasuojaimet räätälöitävä ja mieluiten valmistettava mittatilaustyönä. Tässä on joitakin tärkeitä tietoja, millaisia kuulonsuojaimia valita rakennusalan työntekijöille.

Äänenvoimakkuuden tasot

Äänekkyysasteikolla ihmisen kuulokynnys on 0 dB:n ja 130 dB:n välillä. 0 dB on ihmisen kuulon vähimmäistaso. Tällä tasolla havaitsemme oman kehomme äänet (nivelet, sydämen syke, verenkierto jne.). Ympäristön äänenvoimakkuus on enintään 40 dB yöllä ja 55 dB päivällä, ja sitä pidetään normaalina. Tämä vastaa kasvavassa järjestyksessä makuuhuonetta, hiljaista puutarhaa, hiljaista toimistoa, hiljaista ravintolaa ja lopuksi vilkasta toria. Näissä ääniolosuhteissa kuulonsuojaimia ei tarvita.

60 dB:n ja 80 dB:n välillä joillakin ihmisillä voi alkaa esiintyä kuulon ulkopuolisia vaikutuksia, kuten unihäiriöitä tai keskittymisvaikeuksia.

Työpaikkamelun mittaamisen viitearvo on 80 dB 8 tunnin altistumiselle päivässä. Tämän kynnysarvon yläpuolella työnantajan on noudatettava melun ehkäisy- ja suojelutoimenpiteitä työntekijöidensä hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kipu ilmenee keskimäärin noin 120 dB:n kohdalla: tällöin ihmiskorvan sietokynnys on saavutettu.

Meluannostusten mittaus kuulonsuojauksen määrittämiseksi rakennusteollisuudessa

Rakennusalalla työntekijät altistuvat päivittäin korkealle melutasolle rakennustyömailla. Esimerkkinä voidaan mainita tiettyjen työkalujen ja koneiden desibelitasot:

 • Betonimylly: 85-95 dB(A);
 • Pyörösaha, höylä: 95-100 dB(A);
 • Betonin sekoittaja, itseliikkuva nosturi: 100-110 dB(A);
 • Moottorivasara, lämpöketjusaha, tiejyrät: yli 110 dB(A);

Kaikki nämä työperäisen melualtistuksen arvot on vahvistettu työlainsäädännössä.

melu työpaikalla

Lataa pakettisi: julisteita rakennusalalle

Koneiden ja työkalujen lisäksi, rakennustyöntekijät kohtaavat melua yhteisissä työtilanteissa. Tämä on tekijä, jota usein aliarvioidaan.

Jotta työntekijöiden suojelemiseksi tarvittavat toimenpiteet voidaan toteuttaa, on tärkeää mitata melutasot. Kuulonsuojaimet ovat osa henkilökohtaisia suojavarusteita, jotka ovat pakollisia tietyn melutason ylittyessä.

Ilman riittävää kuulonsuojausta rakennustyöntekijät ovat vaarassa kärsiä vakavista terveyshaitoista.

Rakennusteollisuuden melusaasteen seuraukset

Krooninen altistuminen korkeille melutasoille aiheuttaa todellisia keskipitkän ja pitkän aikavälin terveysriskejä. Korva on huippuherkkä elin, jonka avulla voimme havaita ympäristömme ja joka on myös yksi tasapainomme keskuksista. Kun melu on liian voimakasta, voimme menettää suunnan tai jopa tuntea huimausta.

Melusaaste on siis tekijä, jota ei pidä jättää huomiotta. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä välittömistä seurauksista ja sairauksista, joita rakennusteollisuuden melusaaste voi aiheuttaa:

 • Tinnitus (jatkuva korvien soiminen);
 • Korkea verenpaine;
 • Unihäiriöt;
 • Tarkkaavaisuushäiriö;
 • Stressi, ärtyneisyys ja jopa psykologiset häiriöt;
 • Kuurous.

Rakennusalalla työskenteleville työntekijöille jatkuva työskentely melussa ilman asianmukaista suojausta voi näin ollen aiheuttaa erittäin vakavia seurauksia ja johtaa työtapaturmiin.

Melun vaikutus kehoon - rakkenusteollisuus

Lataa pakettisi: julisteita rakennusalalle

Mitä laki sanoo melusaasteesta työssä?

Ensinnäkin on tärkeää täsmentää, että työnantajalla on työntekijöitään kohtaan suojelevia velvollisuuksia. Työntekijöiden liialliselle melulle altistumisen rajoittaminen ja valvominen on osa työnantajan vastuuta.

Työmaalla tai työpaikalla 80 dB:n raja-arvon ylittyessä työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä kuulonsuojauksesta. Siksi hänen on annettava heille asianmukaiset välineet ja ryhdyttävä toimiin melutason alentamiseksi.

 • Korvatulpat, mieluiten mittatilaustyönä:
 • Kuulosuojaimet ;
 • Vähemmän meluisten työkalujen käyttö;
 • Rakennusajoneuvojen vuorottelevaa liikennettä koskevan suunnitelman toteuttaminen;
 • Työasemien järjestäminen;
 • Meluesteiden asentaminen.

Toisaalta melua pidetään työpaikan haittatekijänä. Jatkuva altistuminen melulle oikeuttaa saamaan pisteitä ammatilliselle riskiehkäisytilille, jotka otetaan huomioon eläkeikää laskettaessa.

Minkä kuulonsuojaimen pitäisi valita rakennustyöntekijöille?

Rakennustyöntekijöille on olemassa erityyppisiä kuulonsuojaimia.

Vakio PICB-suojaimet

Kuulonsuojainmarkkinoilla on tietysti tavallisia PICB-suojaimia. Nämä suojaimet eivät ole mittatilaustyönä tehtyjä, ja niitä voidaan käyttää erilaisissa ammatillisissa tehtävissä, joissa altistutaan äänekkäälle ympäristölle.

Ne ovat varmasti edullisempia kuin mittatilaustyönä valmistetut suojat, mutta niiden tehokkuus ei useinkaan vastaa vaatimuksia. Niillä on useita haittoja, kuten:

 • Äänieristys: ei pidä sekoittaa suojaukseen, koska käyttäjä on tällöin eristetty kaikesta viestinnästä. Tämä voi olla todellinen vaara erityisesti rakennusalalla.
 • Epämukavuus käytössä: kaikki anatomiat ovat erilaisia, joten tavalliset kuulonsuojaimet eivät välttämättä sovi käyttäjälle. Tämä voi johtaa kipuun tai korvatulpan putoamiseen.

Räätälöidyt meluntorjuntakorvatulpat

Ei ole epäilystäkään siitä, että sopivin ja tehokkain kuulonsuojain on räätälöityjä korvatulppia. Näin ei ole perinteisten korvatulppien, vaahtomuovitulppien tai kuorikorvakuulokkeiden kohdalla.

Cotral Labin mittatilaustyönä muotoillut korvatulpat, jotka on valmistettu erityisellä tekniikalla tarjoavat monia etuja:

Qeos Green

Käyttömukavuus:

Määritelmän mukaan mittatilaustyönä valmistetut kuulonsuojaimet sopivat täydellisesti käyttäjän korvan anatomiaan ennen valmistusta tehdyn mallinoton ansiosta. Niitä voidaan siis käyttää ilman epämukavuutta useita tunteja kerrallaan. Rakennusteollisuudessa käytettävät korvatulpat on varustettu erityisillä lisävarusteilla, kuten klipsillä tai kahvalla käsittelyn helpottamiseksi.

Optimaalinen suojaus ilman eristystä:

Cotral Labin korvatulpat on varustettu suodattimella, joka on mukautettu kuhunkin tarpeeseen käyttäjän melutason ja kuuloherkkyyden mukaan. Näin ollen ne suojaavat tehokkaasti melusaasteelta eristämättä työntekijää työympäristöstään.

Vaatimustenmukaisuus ja pitkäaikainen takuu:

Kuulonsuojaimemme on valmistettu EN 458 - normin, mukaisesti ja ne täyttävät nykyiset valmistusstandardit. Niille myönnetään 6 vuoden takuu, joten ne voidaan vaihtaa, jos niissä on materiaali-, mukavuus- tai vaimennusvirheitä.

Helppo hoito takaa täydellisen hygienian:

Cotral Labin mittatilaustyönä valmistettuihin PICB-varusteisiin asennetut suodattimet on suunniteltu vettä ja pölyä kestäviksi, ja niitä voidaan käyttää kaikenlaisissa ympäristöissä, erityisesti rakennustyömailla. Jopa intensiivisessä käytössä ne säilyttävät kaikki ominaisuutensa, kun niitä hoidetaan huolellisesti.

Henkilökohtainen tila räätälöityjen kuulonsuojainten hallintaan:

Mitä tapahtuu jos korvatulpat katavat tai rikkoutuvat? Asiakasosaston ansiosta korvaavan tuotteen valmistusprosessi on nopea ja helppo. Reaaliaikainen tilausten seuranta säästää huomattavasti aikaa.

Melusaastetta ehkäisevät toimenpiteet

Rakennusteollisuuden melusaastetta tutkitaan jatkuvasti, jotta tätä näkökohtaa voitaisiin parantaa ja löytää ratkaisuja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi. Ennaltaehkäisy ja tiedotus ovat edelleen kaksi tärkeintä toimintalinjaa, joilla pyritään lisäämään rakennus- ja julkisten töiden alan työntekijöiden tietoisuutta ja ottamaan käyttöön hyviä käytäntöjä. Jotkin rakennus- ja julkisia töitä tekevät yritykset toteuttavat siksi ennaltaehkäiseviä toimia, kuten:

 • Työmaapäälliköt järjestävät "turvallisuusvarttitunnit" kerran kuukaudessa. Neuvoja annetaan siitä, miten suhtautua meluun parhaiten;
 • Mobiilisovellukset, joiden avulla työmaapäälliköt voivat raportoida riskeistä tai ongelmista reaaliajassa;
 • Työntekijöiden muistikirjat, joihin he voivat kirjata riskit tai vaaratekijät;
 • Tiedotusasiakirjojen jakelu, jossa kerrotaan riskeistä selittämällä niitä ja tarjoamalla ratkaisuja.

Oikeilla laitteilla, kuten räätälöidyillä kuulonsuojaimilla, ja tehokkailla tiedotuskampanjoilla on täysin mahdollista hallita melusaastetta rakennusalalla ja vähentää huomattavasti sen vaikutusta työntekijöiden terveyteen.

Haluatko lisätä tietoisuutta työntekijöidesi keskuudessa?

Tutustu posteripakettiin rakennus- ja julkisten töiden alalle. Neljän tulostettavan A3-kokoisen julisteen paketti, joka voidaan asettaa esille strategisesti tärkeisiin paikkoihin (vaatehuoneet, työmaahallit, esivalmistelutyöpajat jne.).

Julistepaketin sisältö:

 • Melun vaikutukset kehoon
 • Korvan toiminta
 • Miten sisäkorva toimii
 • Rakennusmeluasteikko