On mahdotontoa sivuuttaa, että pitkäaikainen altistuminen yli 80 dB(A) melutasolle on vaarallista työntekijöiden kuulolle. Tähän löytyy erilaisia ratkaisuja, kuten melulähteen äänen vähentäminen tai tarjota henkilökohtaisia suojavälineitä (kertakäyttöiset korvatulpat, muotoonvaletut korvatulpat, kuppisuojaimet, jne.).

Tavoitteena on välttää vaarallisia tilanteita, niin kuin seuraavassa videossa esitetyt tilanteet:

Yritystyksissä oleva melu ja kuulonsuojaimet: vältettävät tilanteet

 

Jotta meluriskeiltä voidaan suojautua tehokkaasti, lähestymistapoja on kaksi:

 • Henkilöstön on oltava tietoinen melun vaaroista ja miten käytännössä parhaiten suojaa itsensä.
 • On valittava sopivin henkilökohtainen kuulonsuojain.

Parhaimmain kuulonsuojauksen valinta on yksinkertaisempaa kuin miltä se kuulostaa. Kaikki ratkaisut eivät ole sen arvoisia ja kuulonsuojauksessa liikkuu monia väärinkäsityksiä. Webinarin yhteydessä ”5 väärinkäsitystä kuulonsuojauksesta”, kuulonsuojauksen riskiasiantunijamme avaa näitä kohtia.

Taistelu kuulonsuojainten väärinkäsityksiä vastaan

Kertakäyttöiset korvatulpat suojaavat tehokkaasti melulta

Kertakäyttöiset korvatulpat ovat kaikkein yleisemmin käytetty henkilökohtainen kuulonsuojain. Sen yksikkökustannus on alhainen (noin 10 senttiä), sen teoreettinen vaimennus on korkea (noin 30 dB(A)) ja asennus helppoa. Ainakin vaikuttaa siltä.

Kertakäyttöinen korvatulppa vaimentaa 30 dB(A) jos se on oikein asennettu, mutta jos ei ole, on sen vaimennus vain 10 dB(A). Päinvastoin kuin ajatellaan, se ei ole yksinkertainen. Se ei ole riittävä eikä tarpeeksi hyvin rullattu pysymään ja asettumaan oikein korvakäytävään, eikä mukaudu korvan muotoon...kertakäyttöinen korvatulppa tulee korvasta ulos, jolloin työntekijä ei ole oikein suojattu.

Jos korvatulpat eivät ole oikein aseteltu, ne menettävät tehokkuutensa

Mitä enemmän suojain vaimentaa, sitä tehokkaampi se on

Tilanteissa, joissa työntekijät altistuvat erittäin koville meluille, riippuen työtehtävästä, olisi helppoa ajatella noudattamalla sääntöä: mitä voimakkaampi vaimennus, sitä paremmin ovat suojattuna.

Kun kertakäyttöine tulppa on oikein asetettu, vaimentaa se 30 dB(A). Tämä vaimennuksen taso on hyväskyttävä jos henkilön päivittäinen altistuminen on korkeampi tai yhtä korka kuin 95 dB(A), mutta tämä saattaa johtaa ylisuojaukseen alhaisimmilla melutasoilla.

Ylisuojaus tarkoittaa, että melutaso on niin matala, mikä aiheuttaa työntekijän eristyksen ympäristöstään. Tässä tilanteessa syntyy kaksi riskitekijää:

 • Jos työntekijät eristetään ympäröivästä maailmasta, on heidän vaikea kuulla hälitysääniä. Näin ollen he eivät kykene reagoimaan vaaratilanteessa.
 • Jos työntekijöiden tarvitsee kommunikoida, he joutuvat poistamaan kuulonsuojaimensa ja näin vaarantavat kuulonsa.

EN-458 standardissa suositellaan, että suojatun henkilön melutaso lasketaan 70 dB(A) tai jopa sen yli, vaikka 65 dB(A) taso katsottaisiinkin hyväksyttäväksi.

On tärkeää välttää äänen liiallista vaimentamista, jotta työntekijöitä ei eristetä ympäristöstä

Siksi on tärkeää tietää työntekijöden päivittäinen meluannos ennen kuin valitaan heille oikea tapa suojella heidän kuuloaan.

Kommunikointi ei onnistu ilman, että kuulonsuojain poistetaan korvalta

Ranskan kansallisen työsuojelututkimuslaitoksen mukaan:

 • Jos kuulonsuojainta ei käytetä 2 minuutin ajan, menettää se suojaustehokkuudestaan 25%.
 • Jos kuulonsuojainta ei käytetä 2 tunnin ajan, menettää se suojaustehokkuudestaan 75%.

Näissä tilanteissa, ottavatko työntekijänne suojaimet pois korvilta vai siirtyvätkö muualle kommunikoimaan? Riippuen valitusta kuulonsuojaimesta, näin ei tarvitsisi olla.

Kuulonsuojaus kommunikoitaessa
Kertakäyttöiset korvatulpatUudelleenkäytettävät korvatulpatKuppisuojaimetYksilölliset kuulosuojaimet Qeos 2 - Cotral Lab
Ei mukautettu Ei mukautettu Ei mukautettu Oikea

Käyttämällä tasaisella vaimennussuodattimella varustettuja kuulonsuojaimia, jotka laskevat äänen kaikilla taajuuksilla, voivat he kommunikoida normaalisti poistamatta suojainta korvalta.

Tarjoamalla henkilökohtaiset kuulonsuojaimet, riittää se noudattamaan lakia

Sääntelyvaatimukset vaihtelevat työntekijän altistumistasosta riippuen:

 • Kun päivittäinen altistuminen ylittää 80 dB(A) tai 135 dB(C): on työntekijälle tarjottavat kuulonsuojaimet.
 • Kun päivittäinen altistuminen ylittää 85 dB(A) tai 137 dB(C): on kuulonsuojaus pakollista.
 • Kun päivittäinen altistuminen saavuttaa 87 dB(A) tai 140 dB(C) ottaen huomioon kuulonsuojaimen vaimennnuksen: on tämä suurin sallittu altistumisraja, jota ei saa ylittää.

 Kaksi kolmesta näissä tapauksissa, kuulonsuojain ei riitä noudattamaan lakia. Teidän tulee varmistaa, että työntekijät käyttävät kuulonsuojaimiaan 100% kun altistuvat melulle.

Muotoonvaletut kuulonsuojaimet ovat kalliimpia kuin kertakäyttöiset kuulonsuojaimet

Yksikköhinnan osalta, on selvää, että kertakäyttöinen kuulonsuojain on edullisempi kuin muotoonvalettu tai mikä tahansa muu kuulonsuojain. Toisaalta kun yksikköhinta siirretään suojaimen tehokkuuden kestoon, tulee siinä vastaan sen rajoitukset.

Muotoonvaletut kuulevat kuulonsuojaimet vs. Kertakäyttöiset korvatulpat, kumpi kuulonsuojain on edullisempi?
 Qeos 2 - Cotral LabBouchon à façonner
Suojainten tyyppi Muotoonvaletut kuulevat kuulonsuojaimet Kertakäyttöiset korvatulpat
Yksikkökustannus ilman arvonlisäveroa (ALV) 150 € 0,10 €
Tehokkuden kesto 6 vuotta Puolipäivää
Kokonaiskustannukset ilman ALV:tä / 6 vuotta 150 € 300 €

Hetkellisessä käytössä on kertakäyttöinen korvatulppa edullisempi vaihtoehto. Toisaalta, heti kun työntekijän tulee suojata kuulonsa pidempiä aikoja, investoimalla oikeaan ratkaisuun antaa se mahdollisuuden säästää pitkällä aikavälillä.

Lataa webinar tuki

Kuulonsuojauksen asiantuntijan opastuksella, tämä webinaari kertoo ylläolevista ajatuksista, joiden avulla:

 • Osaatte valita oikeanlaisen kuulonsuojaimen työntekijöidenne tarpeisiin
 • Tiedät suojaimen todellisen tehokkuuden
 • Muutat näkemystäsi kuulonsuojauksesta

Klikkaa alla olevaa kuvaa ladataksesi ilmaisia työkaluja.

Lataa tuki