Työntekijöiden suojaamisessa tulee ensin selvittää yleiset suojausratkaisut kuten työkoneiden eristys ja äänieristys. Jos yleiseen melutasoon ei ole mahdollista vaikuttaa, tulee työntekijöille tarjota henkilökohtaiset kuulonsuojaimet.

Kuulonsuojaimet ja melumittaukset riskienhallinnassa

Napsauta kuvaa tai tätä linkkiä näyttääksesi täysikokoisen infographicin.

Mikä on PICB ?

Yksilöllinen kuulonsuojain ja henkilökohtaiset suojaimet. Ännenvaimennus ominaisuuden ansiosta se vähentää melun vaikutusta ja estää kuulon heikkenemisen.

On olemassa 4 eri tyyppistä henkilökohtaista kuulonsuojainmallia:

  • Kuppikuulosuojaimet: Ne asetellaan korvien päälle, ja kupit yhdisyvät korville pään yli menevän vanteen avulla.
  • Sankasuojaimet: Sangan päässä tulpat, jotka asetellaan korvakäytävään tai korvakäytävän eteen.
  • Muotoiltu, pehmeä korvatulppa: Tulppa laitetaan suoraan korvakäytävään.
  • Muotoonvalettu kuulonsuojain: Valmistettu käyttäjän oman korvan mallin mukaan. Tämä kuulonsuojain on valmistettu joko silikonista tai akryylihartista.

Kuulonsuojauksen tärkeys

Lainsäädäntö määrittelee kaksi päivittäisen melualtistumisen raja-arvoa kuulonsuojainten käyttöön:

  1. Käyttösuositus 80dB(A) altistuminen 8 tunnin ajan
  2. Pakollinen käyttö 85 dB(A) altistuminen 8 tunnin ajan

Melusta aiheutuvat suorat vaikutukset terveyteen ovat kuulonalenema, tinnitys ja kuurous. Melusta seuraa myös välillisiä haittoja, kuten sydänhäiriöt, huimaus ja stressi. Myös yritys altistaa itsensä sekä tuottavuuden alenemiselle että työtapaturmille, jotka johtuvat työntekijöiden vireyden puutteesta.

Riippumatta minkälaiset henkilökohtaiset kuulonsuojaimet on valittu, on tärkeää suojata työntekijöiden kuulo ja niin, että ovat suojattuna 100% ajasta kun altistuvat melulle.

Miten valita oikeat kuulonsuojaimet?

8 seikkaa tulee ottaa huomioon valittaessa oikeanlaista kuulonsujainta:

1. Äänenvaimennuksen mukauttaminen

Se ei tarkoita, että vaimennuksen tulisi olla mahdollisimman voimakas, jotta kuulonsuojain olisi silloin kaikkein tehokkain. Työntekijänne tulee olla tietoinen ja hahmottaa työympäristöään: varoitusäänet ja kolleegoiden kommunikointi. Hänen tulee kuulla tarvittavat ohjeet ja kyettävä kommunikoimaan, toimia turvallisesti niin ettei tarvitse siirtää kuulonsuojaimia pois korvalta.

Henkilökohtaiset kuulonsuojaimet tulee olla EN 458 normien mukaiset, jolloin niiden tulisi laskea työntekijän saaman melutason turvalliselle 72 dB(A) tasolle.

Esimerkiksi, Rva Rolland toimii työpaikassa, jonka melutaso on 90 dB(A), hänelle on suositeltu kuulonsuojaimia, joissa 35 dB vaimennus. Hänelle olisi parasta tarjota kuulonsuojaimet joissa SNR on 15 ja 20 dB väliltä.

On tärkeää välttää äänen liiallista vaimentamista, jotta työntekijöitä ei eristetä ympäristöstä.

Äänenvaimennuksen valinnassa tulee ottaa huomioon niin materiaali, työympäristö kuin jokaisen henkilön erityispiirteet. Kuten työntekijälle, jolla on jo kuulonalenemaa, ei välttämättä tarjota samanlaista vaimennusta kuin hänen kolleegoilleen, joilla ei ole kuulonalenemaa ja jotka silti työskentelevät samassa työssä ja samoissa meluissa.

2. Yhteensopivuus muiden henkilökohtaisten suojavarusteiden kanssa

Tuplasuojaus melua vastaan

Joissakin tilanteissa henkilökohtainen kuulonsuojain ei riittävästi suojaa työntekijän kuuloa. Jos melunlähteen ääni on liian korkea, voi olla tarpeen yhdistää kaksinkertaista kuulonsuojausta, tätä kutsutaan tuplasuojaukseksi. Varsinkin joissakin työtehtävissä ympäristön melutaso voi saavuttaa tai jopa ylittää 115 dB(A). Tässä tapauksessa suositeltu äänen voimakkuus suojan alla on yleensä sallittua tasoa korkeampi. Taistellakseen näitä melutasoja vastaan, voidaan tulppamallinen kuulonsuojain asettaa kuppisuojien alle.

Yhteensopivuus muiden henkilökohtaisten suojavälineiden kanssa: suojalasit, kypärät...

Monissa tilanteissa tulee käyttää samanaikaisesti kahta erilaista suojavälinettä kehon eri osissa. Joissakin meluisissa työtiloissa voidaan käsitellä esimerkiksi vaarallisia aineita tai tuotteita ja näissä tilanteissa tulee kuulonsuojainten lisäksi käyttää esimerkiksi suojalaseja. Työmaalla työntekijän on pystyttävä käyttämään henkilökohtaisten kuulonsuojainten kanssa myös kypärää.

Jos vallitsevissa työolosuhteissa tulee käyttää useampia suojavälineitä, on niiden yhteensopivuus ensiarvoisen tärkeää!

3. Mukavuus

Työntekijöiden tulee muistaa käyttää suojaimiaan. Heidän tulee hyväksyä automaattinen käyttö niin etteivät voi kuvitella työskentelevänsä ilman kuulonsuojaimia päivän aikana. Tämän vuoksi työntekijöille tulee tarjota mahdollisimman mukavat suojaimet ja että ovat suojattuna 100% melulle altistueessaan.

4. Hygienia

Riippumatta siitä minkälaiset henkilökohtaiset kuulonsuojaimet työntekijällä on käytössä, ovat ne aina kosketuksissa iholle. Hygienia ja kuulonsuojainten ylläpito tulee aina ottaa tarkasti huomioon. Miten ne puhdistetaan ? Kuinka usein ? Saako työntekijä ne puhdistettua helposti vai tuleeko hänen ensin pestä kätensä ? Nämä ovat kysymyksiä, joita teidän tulee kysyä itseltänne ennen kuin teette valintaa kuulonsuojainten hankinnassa.

5. Terveys

Onko työntekijät allergisia joillekin komponenteille ? Ärtyykö jonkun iho helposti ? Onko jollain jo olemassaolevaa kuulonalenemaa ?

6. Helppokäyttöisyys

Työntekijälle valittavaa henkilökohtaista kuulonsuojainta ei tule nähdä työntekijän työtä rajoittavana tekijänä. Suojaimen tulee olla helppo käyttää ja helppo asettaa paikalleen. Mitä helpompaa sen käyttö on, sitä nopeammin työntekijä hyväkyy ja soveltaa sen omaan käyttöönsä.

7. Työympäristöön sopeutuminen

 Kuulonsuojainten valinnassa tulee myös ottaa huomioon työolosuhteet ja työympäristö. Työtilan lämpötila, kosteus... Esimerkiksi 25 asteen työtilassa, kuppisuojien käyttö edistää hikoilua, joka tuo epämukavuutta kun pitää suojautua melulta 100%:sti.

8. CE sertifioitu

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä: Henkilökohtaisten kuulonsuojainten tulee olla CE sertifioituja EN352-2 normin mukaisesti. Nämä asiat tulee varmistaa toimittajalta.

Oikeanlaisia kuulonsuojaimia valittaessa tulee olla varovainen. On tärkeää korostaa, että kaikki tekijät tulee vahvistettua: itse suojain ja filtteri. Jos toimittaja valmistaa kuulonsuojaimet mutta ostaa filtterit ulkopuoliselta toimittajalta, tulee hänellä olla CE merkintä myös filttereille.

Varmistakaa kaikki tässä esitetyt kriteerit käytännönesimerkkien kanssa. Selvittäkää kaikki vaihtoehdot, jotka edesauttavat ehkäisemään työperäistä kuuroutta.

Opas kuulonsuojaimen valintaan kahdeksassa avainkohdassa