Ennen kuulonsuojainten käyttöönottoa, on tärkeää tarkistaa henkilökunnan tavat, tottumukset, tarpeet ja tyytyväisyys heidän nykyisistä kuulonsuojaimistaan.

Ymmärtämällä työntekijöiden erityistarpeet ja haasteet, on helpompaa kouluttaa heitä meluriskeistä, sitouttaa ja sopeuttaa heidät uuden kuulonsuojausratkaisun käyttöön. Tätä varten on parasta suorittaa ensin sisäinen selvitys.

Mitkä ovat työntekijöidesi perustarpeet?

Mitkä ovat työntekijöidesi perustarpeet?

Paljon käytetyn suojaimen mukavuus

Kuulonsuojaus on tehokas jos sitä käytetään 100% ajasta kun altistutaan melulle. Jos työntekijät kokevat kuulonsuojaimensa epämukaviksi, tulee heillä tarve siirtää suojain pois korvalta. Ääni yliherkkyys, heikentynyt kuulo, äänipiikit...kuulon menetyksen riski kasvaa huomattavasti!

EN 458 -standardin mukaan jos kuulonsuojain siirretään pois korvalta 2 minuutin ajaksi 8 tunnin työaikana vähentää se suojauksen tehoa 25%. Jos suojain poistetaan 2 tunniksi, tehokkuuden menetys on 75% ! Siksi on välttämätöntä, että kuulonsuojaimia käytetään aina melulle altistuessa.

Tällöin kuulonsuojainten mukavuus ja sen tuloksena tuleva hyvinvointi ovat avaintekijöitä kuulonsuojainten valinnassa.

Kuulonsuojauksen tehokkuuden menetys on yhteydessä niiden käyttöaikaan

Kommunikointi meluisassa tilassa

Jotta työntekijät voivat käyttää kuulonsuojaimiaan 100% ajasta kun altistuvat melulle, tarvitsevat he suojaimet, jotka ovat mukavat käyttää ja jotka mahdollistavat kommunikoinnin ilman että suojainta tarvitsee siirtää pois korvalta. Kun kuulonsuojainten käyttö on optimaalista, työperäisen kuulonmenetyksen riski on paremmin hallinnassa.

Esimerkiksi, painokoneen ääressä työskennellessä työntekijöiden pitäisi pystyä vaihtamaan tietoja tulostusominaisuuksista tai -ohjeista, samoin kuljettimien läheisyydessä.

Ympäristön havainnointi

Työntekijäiden kuulonsuojaaminen ei saa asettaa heitä altiiksi muille työympäristöön liittyville riskeille. Heidän on havainnoitava varoitus- ja prosessiäänet, jotta vältytään onnettomuuksilta.

Esimerkiksi, logistiikkakeskuksessa työntekijöiden tulee kuulla liikkuvat trukit.

Toimialaan liittyvien erityistarpeiden huomioiminen

Tietyillä aloilla noudatetaan tarkkoja normeja standardien täyttämiseksi. Se on välttämätöntä turvallisuuden säilyttämiseksi.

Esimerkiksi, elintarviketeollisuudessa edellytetään, että kuulonsuojaimet ovat sinisiä ja varustettu elektromagneettisella kuulalla ja kaulanauhalla, jotta eivät sekoitu elintarvikkeiden joukkoon eivätkä putoaisi. Maalausalalla työskentelevät eivät saisi käyttää silikonia sisältäviä suojaimia kemikaalien välisten vaikutusten vuoksi.

Liiketoiminnan vaatimusten noudattaminen

Yrityksessännekin on työtiloja, jotka vaativat erityistä kuulemista tai lisävarusteita kuulonsuojaukseen (kahvat, kaulanauha, jne.). Kun nämä asiat otetaan huomioon ennen suojainten valintaa, asianosaiset työntekijät kuuntelevat ja osallistuvat paremmin työsuojelukampanjaanne.

Esimerkiksi, työstökoneen käyttäjän on oltava suojattuna melulta ja samalla kuunneltava tarkasti koneen antamia prosessiääniä, jotta havaitsee mahdolliset virheäänet.

Teknologian vaatimusten huomioon ottaminen

Ammatissa voi yhtä hyvin olla mysö tiettyjä teknisiä rajoitteita. Siksi on tärkeää ottaa ne huomioon, jotta työntekijät voivat käyttää suojaimiaan 100% melulle altistuessaan.

Esimerkiksi, rakennustyömaalla työntekijän on pystyttävä keskustelemaan joko radiopuhelimen tai puhelimen välityksellä.

Onko muotoonvalettu kuulosuojain ratkaisunne?

Kuurous on yksi yleisimmistä ammattitaudeista, joita on laskettu olevan noin 800 ilmoitettua tapausta vuosittain. Kuulonmenetys on peruuttamaton ja sillä on monia vaikutuksia työntekijälle: Kuuntelun ja huomion menettäminen, stressi, ahdistuneisuus ja sosiaalinen eristäytyneisyys. Jos riski työntekijän kuulonmenetyksestä on todellinen, on se myös riski yrityksen taloudelle. Itse asiassa, työperäisen kuulonmenetyksen kustannukset ovat keskimäärin 100 000€.

Joten on välttämätöntä toimia ja suojella työntekijät tältä vitsaukselta investoimalla valettuihin kuulosuojaimiin.

Investoimalla tänään on sijoitus parempaan suojaukseen tulevaisuudessa

Ostokustannukset ovat usein olennainen osa henkilökohtaisten kuulonsuojainten valinnassa, jonka tavoitteena on saada parasta vastinetta laadulle/rahalle. Tähän verraten tavalliset kertakäyttöiset korvatulpat, muotoillut korvatulpat tai kuppisuojaimet vaikuttavat edullisemmalta mitä yksilöllisesti valetut kuulonsuojaimet.

Näissä kuulonsuojaimissa on kuitenkin kaksi ongelmaa:

Perus kuulonsuojaimet eivät ole tehokkaita

Vaikea asettaa paikoilleen, aiheuttavat epämukavuutta ja eristävät liikaa. Tämän vuoksi niitä ei voida käyttää koko aikaa kun altistutaan melulle ja tämä vaarantaa työntekijöiden kuuloa.

Perus kuulonsuojaimet eivät ole taloudellisia

Näiden kuulonsuojainten yksikköhinta on houkutteleva. Kuitenkin vertaamalla niiden hankintaa muotoonvalettuun kuulonsuojaimeen, jossa 6 vuoden takuuaika, ei kustannusongelmaa enää ole.

HearingProTechin tekemän tutkimuksen ”henkilökohtaisen kuulonsuojaimen valitseminen” mukaan, yksilöllisesti räätälöidyt kuulonsuojaimet ovat kaikkein mielenkiintoisemmat. ”Pitkällä aikavälillä ne ovat edulliset, mukavat, yhteensopivat muiden suojavarusteiden kanssa, soveltuvat erilaisiin toimintoihin ja tehtäviin sekä erilaisiin työympäristöihin.

Henkilö ei käytä kuulonsuojaimiaan jos ne eivät ole mukavat

Mitkä ovat kaikkein mukavimmat kuulonsuojaimet?

Samassa tutkimuksessa HearingProTech-asiantuntijat vertailivat taulukon mukaan mitkä kuulonsuojaimet soveltuvat parhaiten kaikkiin tilanteisiin.

Mukavuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä ja se koostuu kolmesta kriteeristä:

  Yksilölliset kuulosuojaimet Uudelleenkäytettävät korvatulpat Kertakäyttöiset korvatulpat Sankatulppasuojaimet Kuulosuojaimet
 Yksilölliset kuulosuojaimetEsimuotoillut korvatulpatKertakäyttöiset korvatulpatSankatulppasuojaimetKuulosuojaimet
Mukavuus                         
Tasapainotus                         
Sopii kuumaan ja kosteaan ympäristöön                         

Jos työntekijänne altistuvat melulle koko päivän on muotoonvaletut korvatulpat kaikkein mukavimmat käyttää ja siksi todennäköisimmin niitä tulee käytettyä 100% ajastu kun altistuvat melulle.

Ovatko työntekijänne tyytyväisiä nykyisiin kuulonsuojaimiinsa?

Tyytyväisyys on avain, joka varmistaa 100% käytön melulle altistuessa

Kuulonsuojain on vaikea laittaa tai asettaa paikalleen, tulee eristäytyneisyyden tunne, vaikea kommunikoida, jne. Kaikilla näilla tyytymättömyyttä aiheuttavilla tekijöillä on usein samat seuraukset työntekijöille: He eivät käytä kuulonsuojaimiaan 100% ajasta kun altistuvat melulle ja näin vaarantavat kuulonsa.

Näiden riskien voittamiseksi on välttämätöntä valita sellainen kuulonsuojain, joka mukautuu heidän tarpeisiinsa ja tottumuksiinsa:

  • Jos he viettävät koko päivän melussa tulee heidän kuulonsuojaimensa olla mukavat käyttää.
  • Jos heillä on tarvetta kommunikoida, heidän täytyy pystyä tekemään se siirtämättä pois suojainta.
  • Jos he altistuvat osa-aikaiselle melulle, on suojaimet saatava helposti laitettua ja otettua pois.

Kun työntekijät ovat tyytyväisiä henkilökohtaisiin suojavarusteisiinsa ja ovat tietoisia meluun liittyvistä riskeistä, muuttuu heidän käyttäytymisensä itsestään.

Vaihtamalla paranee

Ennen kuin vertaat markkinoilla olevia kuulonsuojain vaihtoehtoja, tee täydellinen arvio työntekijän tällä hetkellä käyttämistä kuulonsuojaimista. Kerää mielipiteet, odotukset ja tarpeet:

  • Ovatko he tyytyväisiä käyttämiinsä henkilökohtaisin kuulosuojaimiinsa?
  • Käyttävätkö he kuulonsuojaimiaan 100% ajasta kun altistuvat melulle? Jos ei, miksi?
  • Jos heillä olisi vapaus valita, minkälaisen kuulonsuojaimen ottaisivat mieluiten?

Saat pääsyn nettisivuille klikkaamalla alla olevaa kuvaa, jossa voit avata ilmaisia tiedostoja, joihin voit kerätä työntekijöidesi palautteet projektin enteenpäin viemiseksi.

Lataa tämä työkalu